Saaremaa Noorsootöö Keskus on rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodesk partner ning jagab maakondlikul tasandil noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Meie tutvustada on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. 

Mis tegevused Eurodeski liikmed teevad? 

  • Vastavad temaatilistele küsimustele nii interneti teel kui ka ruumides kohapeal 
  • Annavad noortele nõu õpirände teemal 
  • Külastavad koole, noortekeskusi jne tutvustamaks rahvusvahelisi võimalusi 
  • Osalevad infomessidel 
  • Korraldavad infosündmusi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide tutvustamiseks 

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2021–2027, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte haridus-, spordi- ja noortevaldkonnas. Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut. 

Solidaarsuskorpuse eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine. 

Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalusteks on kohalikud solidaarsusprojektid ja vabatahtlik teenistus

Saaremaa Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad on ka ise aktiivsed Erasmus+ võimaluste kasutajad ning oskavad sulle kindlasti oma kogemusest rääkida! 

Saaremaa Noorsootöö Keskus on oma töösse kaasanud Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikke Saksamaalt, Portugalist, Itaaliast, Hispaaniast ja Bulgaariast. 

Projektide, programmide ja võimaluste kohta saad infot meilt! Võta ühendust saaremaa@eurodesk.eu, pöördu oma piirkonna noorsootöötaja juurde või külasta Kuressaare Noortejaama. 

Kust leiad infot: 

Euroopa Noored: https://euroopanoored.eu/

Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk: https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/

Euroopa Solidaarsuskorpus: https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/

Erasmus+: https://euroopanoored.eu/