Saaremaa Noorsootöö Keskuse ja Kuressaare noorsootöö lähiajalugu 

1996. aastal tekkis kahe huvikooli, Saaremaa Poiste Maja ja Saaremaa Koolinoorte Maja ühinemise tulemusena Kuressaare Noorte Huvikeskus. 

Uus asutus alustas tööd Kuressaare linnas aadressil Lossi tn 6, kus töötati kuni 1998. aasta sügiseni. 1998. aastast kuni 2002. aasta kevadeni asus huvikeskus Tallinna tn 10 majas ning aastatel 2002–2009 aadressil J. Smuuli tn 13 (lastele vanuses kuni 13); 2001. aasta oktoobris avati noortekeskus Komandandi tänaval vanematele noortele. Alates 2009. aasta 1. augustist asus huvikeskus aadressil Kitsas tn 3. 

Aastatel 1998–2000 asus Pikk tn 27 majas noorte tööpada ehk tööhõivekeskus, teise nimega ka laste ja noorte tugikoda. Toimusid ühisprojektid ja koolitused koostöös erinevate noortekeskustega Soomest, mille eeskujul noorte tööpada Kuressaarde rajati. Noored ise jõudsid projektirahade toel korrastada ja remontida umbes poole hoonest, enne kui vahelae varisemise tõttu maja müüdi ja Eesti esimene juba töötav tööpada oli sunnitud oma tegevuse lõpetama. 

Saaremaa noorte infopunkt leidis asukoha Komandandi noortekeskuse ruumes. 2008. aasta alguses eraldus karjääriinfo ja nõustamine ning huvikeskusesse jäi vaid noorteinfo ja teavitustegevus. 2009. aasta suvest lahkus infopunkt lõplikult huvikeskuse alluvusest. 

2016. aasta 1. septembrist nimetati Kuressaare Noorte Huvikeskus ümber Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaamaks. 2017. aastal kolis noortekeskus uutesse ruumidesse Kuressaare bussijaamas. 

1. septembril 2021 alustas uue ühendasutusena tegevust Saaremaa Noorsootöö Keskus, koondades oma katuse alla Kuressaare noortejaama ning Aste, Kärla, Lümanda, Orissaare, Tornimäe ja Valjala noortekeskused, samuti Kaarma laagrikeskuse. 1. jaanuarist 2023 lisandusid asutuse alla Leisi ja Salme noortekeskused ning noortekeskuste arv tõusis üheksani.

Saaremaa Noorsootöö Keskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on vallas noorsootöö korraldamine ja arendamine ning luua individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tingimusi noortele ja noortega tegelejatele. Samuti luua võimalusi koostööks, sidusvaldkondade lõimimiseks, vaba aja sisustamiseks, huvitegevusega tegelemiseks ja mitteformaalseks õppeks. 

Vaata ka: Saaremaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus